Prioriteitenmatrix

Klein maar fijn

Sticky notes on an office wall

Doel

Creëer een gezamenlijk inzicht in de prioriteiten bij aankomend werk, om de waarde die je levert te optimaliseren.

Beschrijving

Door samen met je belanghebbenden werkitems visueel te ordenen, ontstaat een gemeenschappelijk begrip van de beweegredenen achter de resulterende ordening.

Resultaten

Video's

Dave Gray, mede-auteur van het boek Gamestorming, legt uit hoe de Impact/Effort Matrix werkt

Aan het werk

Nodig de vertegenwoordiger van de klant, belanghebbenden en teamleden uit om met deze techniek te werken.

 1. Maak een groot assenstelsel met het label "Inspanning" op de horizontale as en "Klantwaarde" op de verticale as. Zorg ervoor dat iedereen hier goed zicht op heeft.
 2. De deelnemers doen nu om de beurt een van de volgende acties:
  1. Plaats een nieuwe klantwens in het assenstelsel en leg uit waarom dit de juiste plaats is;
  2. Vraag uitleg over een eerder geplaatste klantenwens en verplaats die zo nodig;
  3. Verplaats een wens van de klant en leg uit waarom je deze nieuwe positionering kiest.

   

 3. Je markeert sticky-notes die een aantal keren worden verhangen voor een latere discussie. Ga door tot niemand meer de behoefte voelt een wens van een klant te verplaatsen.
 4. Bespreek samen de uitgelichte klantenwensen. Beslis of deze klantenwens nog een plaats kan krijgen of dat verder onderzoek nodig is en wie de actiehouder hiervoor is.
 5. Verdeel de ruimte tussen de assen in vier kwadranten en bespreek de betekenis van deze kwadranten met elkaar. Kies een naam voor elk kwadrant en schrijf die op een sticky-note en plak het in het juiste kwadrant.
 6. Stel een uitdagende datum vast voor een tussentijdse levering van je product of dienst. Wat moet in elk geval af zijn om de klant waarde te kunnen leveren? Laat elke deelnemer een lijn trekken om aan te geven wat daarvoor absoluut nodig is en wat niet. Boven de lijn is noodzakelijk, onder de lijn kan later gedaan worden.
 7. Bespreek de eisen van de klant waarover onenigheid bestaat over de vraag of ze absoluut noodzakelijk zijn. Gebruik zo nodig het Indian Talking Stick principe (besproken in paragraaf 6.2 Meetingscan).
 8. Pas waar nodig de complexiteitsschatting van de klantwensen aan. Dit is ook een goed moment om de klantwaarde in een getal uit te drukken (50, 100, 200, 300, 500, 800, 1300) en het in de wensenlijst op te nemen.
 9. Bespreek met elkaar welke twee of drie acties nodig zijn om optimaal gebruik te maken van de leerpunten van deze bijeenkomst. Leg deze vast.

Bron

Je vindt een beschrijving van deze techniek in paragraaf 8.3 Prioriteitenmatrix van ons boek Praktisch op weg naar teamresultaat (EN, NL). Het boek helpt je je team in beweging te zetten met een praktisch 5-stappenplan en 20 teamwerktechnieken.

Je kunt meer leren over en oefenen met deze techniek in onze leergang Connective Teamcoach.

Neem contact met me op

Ik zou graag:
Coffee break conversations

Bij Connective Partners houden we niet van SPAM!

Bijna alle websites gebruiken cookies, en wij zijn daarop geen uitzondering. Cookies helpen ons onze website te verbeteren, te begrijpen welke pagina's meer of minder vaak worden bezocht, en je gepersonaliseerde informatie te geven. Het is belangrijk op te merken dat we cookies ook gebruiken voor marketingdoeleinden, maar we houden ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de privacy en bescherming van gegevens. Samengevat gebruiken we cookies voor alle standaarddoeleinden, behalve voor spamming of andere illegale activiteiten die jouw rechten als gebruiker schenden.

We gebruiken Cookies voor alles, behalve voor SPAM.
Je gaat hiermee akkoord door op deze website te blijven.