Visgraatanalyse

Vis naar de hoofdoorzaak

Fishing

Doel

Samen zoeken naar de diepere oorzaken van een probleem en experimenteren met manieren om ze aan te pakken.

Beschrijving

Heb je het gevoel dat je voortdurend brandjes aan het blussen bent? Drukt dit een zwaar stempel op zowel resultaten als kwaliteit? Zorgen deze kwaliteitsproblemen regelmatig voor verstoringen? Komt Murphy veel vaker langs dan je zou willen? Dan is het goed om de tijd te nemen om de diepere oorzaak van je problemen te zoeken.

Resultaten

Video's

Video afspelen

In deze whiteboard trainingsvideo presenteert Christian Loyer het krachtige maar eenvoudige hulpmiddel, het Visgraatdiagram, ook bekend als het Ishikiwa diagram.

Visgraat-, of Ishikawa, diagrammen zijn een prima hulpmiddel om de reikwijdte van mogelijke directe oorzaken op het eerste niveau te verbreden. Om je probleem oplossingsoverzicht overzichtelijk te houden voor zowel jezelf als je belanghebbenden, stelt Tom Mentink voor dat je een en ander opvolgt met een 5-keer-waarom analyse van een paar geselecteerde oorzaken.

Video afspelen

Aan het werk

Hier zijn de stappen om onderliggende oorzaken te vinden voor een probleem waarmee je te maken hebt.

  1. Bepaal samen welk probleem je team wil aanpakken en schrijf het resultaat zo kort en duidelijk mogelijk op een plakbriefje.
  2. Teken een visgraatdiagram en plak het plakbriefje met het probleem op de kop van de vis. Noteer voor elke graat een categorie van mogelijke oorzaken, bijvoorbeeld: "Mens, Machine, Materiaal en Methode", of "Team, Omgeving, Proces en Controle".
  3. Iedereen schrijft 5 minuten lang mogelijke oorzaken van het probleem zwijgend op plakbriefjes en plakt ze op een graat in de geschiktste categorie.
  4. Ontdubbel samen de aantekeningen, stel elkaar verhelderende vragen en verbeter de beschrijvingen waar nodig of voeg diepgaander oorzaken toe.
  5. Bepaal samen de belangrijkste oorzaken (bijvoorbeeld door stippen-stemmen).
  6. Werk de gekozen oorzaken uit in een nieuwe visgraat of door de 5 keer waarom aanpak te gebruiken om de hoofdoorzaak te vinden.
  7. Bepaal in samenwerking welke van de grondoorzaken essentieel is om nu aan te pakken. Ontwerp hiervoor een aanpak. Dit kan leiden tot een concrete actie of tot een klein experiment dat uitgevoerd moet worden om de gemaakte veronderstellingen te testen.
  8. Evalueer na de uitvoering: bespreek het effect van de uitgevoerde actie. Ontwerp zo nodig een vervolgactie of experiment.

Bron

Het visgraatdiagram of Ishikawa diagram heeft zijn oorsprong in LEAN, afgeleid van de Toyota Way of Working.

Een meer gedetailleerde beschrijving van deze techniek vind je in hoofdstuk 6.4 Visgraatanalyse in ons boek Praktisch op weg naar teamresultaat (EN, NL). Het boek helpt je je team in beweging te zetten met een praktisch 5-stappenplan en 20 teamwerktechnieken.

Je kunt meer leren over en oefenen met deze techniek in onze leergang Connective Teamcoach.

Neem contact met me op

Ik zou graag:
Coffee break conversations

Bij Connective Partners houden we niet van SPAM!

Bijna alle websites gebruiken cookies, en wij zijn daarop geen uitzondering. Cookies helpen ons onze website te verbeteren, te begrijpen welke pagina's meer of minder vaak worden bezocht, en je gepersonaliseerde informatie te geven. Het is belangrijk op te merken dat we cookies ook gebruiken voor marketingdoeleinden, maar we houden ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de privacy en bescherming van gegevens. Samengevat gebruiken we cookies voor alle standaarddoeleinden, behalve voor spamming of andere illegale activiteiten die jouw rechten als gebruiker schenden.

We gebruiken Cookies voor alles, behalve voor SPAM.
Je gaat hiermee akkoord door op deze website te blijven.