Duurzaamheidskompas

Welke wereld wens je je kinderen toe

Small boy collecting cherry tomatoes outdoors in garden, sustainable lifestyle concept

Doel

De 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling die de Verenigde Naties in 2015 naar voren hebben gebracht, biedt een wereldwijde blauwdruk voor waardigheid, vrede en welvaart voor mensen en de planeet, nu en in de toekomst.

Beschrijving

Met deze techniek leer je de doelen achter de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen kennen en pas je ze toe op de missie van je eigen organisatie.

Resultaten

Video's

Wist je dat de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling een universele oproep tot actie zijn die 193 landen over de hele wereld verenigt.

Inner Development Goals (IDG's) is een blauwdruk van de capaciteiten, kwaliteiten en vaardigheden die we nodig hebben om de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) te bereiken. We willen mensen onderwijzen, inspireren en in staat stellen een positieve kracht voor verandering in de samenleving te zijn en een meer doelgerichte manier te vinden om naar ons leven en dat van de mensen om ons heen te kijken.

Aan het werk

  1. Maak groepjes van maximaal 5 personen. Geef elk groepje een SDG puzzelblad en laat ze de 2 A3 vellen aan elkaar plakken.
  2. Vraag hen om gezamenlijk alle 17 beschrijvingen door te nemen en voor elke SDG de juiste te vinden. Stimuleer discussie over de betekenis van deze beschrijvingen en de relevantie voor de huidige activiteiten van het team.
  3. Zorg voor een missieverklaring (bijvoorbeeld gekopieerd van de website van de Triodos Bank) en laat de deelnemers de juiste SDG-kaarten verbinden met elementen van de missieverklaring.
  4. Doe hetzelfde met de missieverklaring van je eigen organisatie.
  5. Vraag de deelnemers welke 3 SDG's al goed vervuld zijn.
  6. Vraag de deelnemers welke 3 de komende tijd de meeste aandacht verdienen om een grote sprong voorwaarts te maken naar een betere toekomst voor onze kinderen en toekomstige generaties. Wat kunnen ze zelf doen om bij te dragen aan de verwezenlijking van deze doelen?

Bron

Meer technieken die mensen helpen effectiever samen te werken vind je in ons boek Praktisch op weg naar teamresultaat. Het boek helpt je je team in beweging te zetten met een praktisch 5-stappenplan en 20 teamwerktechnieken.

Je kunt meer leren over deze techniek en ze oefenen in onze leergang Connective Teamcoach.

Neem contact met me op

Ik zou graag:
Coffee break conversations

Bij Connective Partners houden we niet van SPAM!

Bijna alle websites gebruiken cookies, en wij zijn daarop geen uitzondering. Cookies helpen ons onze website te verbeteren, te begrijpen welke pagina's meer of minder vaak worden bezocht, en je gepersonaliseerde informatie te geven. Het is belangrijk op te merken dat we cookies ook gebruiken voor marketingdoeleinden, maar we houden ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de privacy en bescherming van gegevens. Samengevat gebruiken we cookies voor alle standaarddoeleinden, behalve voor spamming of andere illegale activiteiten die jouw rechten als gebruiker schenden.

We gebruiken Cookies voor alles, behalve voor SPAM.
Je gaat hiermee akkoord door op deze website te blijven.