Agile Scan

Anders denken

Surfer On Blue Ocean Wave

Doel

Ondersteun een discussie over de effectiviteit van je teamwerk en de waarden van je team en organisatie.

Beschrijving

Op basis van een reeks succesfactoren (uit het Agile Manifest) bepaalt het team welke nu de meeste aandacht krijgen en welke zij persoonlijk belangrijk vinden om de effectiviteit van het team te verbeteren. Het verschil tussen die twee vormt de basis voor een discussie over waarden en gedragingen voor de werkwijze van het team.

Resultaten

Video's

Bekijk de 4 gedurfde waardestellingen van het Agile Manifest die de softwareontwikkeling voorgoed hebben veranderd, en agile hebben gedefinieerd zoals we het nu kennen.

Aan het werk

  1. Leg de vloerbladen met succesfactoren in willekeurige volgorde op de vloer.
  2. Gebruik stippen om aan te geven hoe de aandacht nu is verdeeld. Elk teamlid verdeelt vijf stippen links van de 8 verdiepingsbladen. Meerdere stippen voor één succesfactor zijn toegestaan.
  3. Geef aan hoe je de aandacht tussen deze waarden zou verdelen om effectiever samen te werken en je klant(en) gelukkiger te maken. Elk teamlid verdeelt opnieuw vijf stippen, maar nu aan de rechterkant van de verdiepingsvellen.
  4. Herschik de verdiepingsvellen volgens de afbeelding van het Agile manifest hieronder. Tel nu de scores per kolom op. Bespreek samen het verschil tussen de huidige en de gewenste situatie.
  5. Wat ga je doen om effectiever samen te werken en je klant(en) gelukkiger te maken? Bepaal samen twee of drie verbeteracties voor de komende periode.

Bron

Het Manifest voor Agile Software Ontwikkeling is gedocumenteerd op de Agile Manifesto website (zie bronnen hieronder).

Je vindt een beschrijving van dit model in paragraaf 3.4 Surfen op verandering in ons boek Praktisch op weg naar teamresultaat (EN, NL). Het boek helpt je om je team in beweging te zetten met een praktisch 5-stappenplan en 20 teamwerktechnieken.

Je kunt meer leren over deze techniek en ze oefenen in onze leergang Connective Teamcoach.

Neem contact met me op

Ik zou graag:
Coffee break conversations

Bij Connective Partners houden we niet van SPAM!

Bijna alle websites gebruiken cookies. Wij zijn hierop geen uitzondering. Dankzij cookies kunnen wij onze website verbeteren, weten wat vaak en minder vaak bekeken wordt en kunnen wij jou voorzien van gepersonaliseerde informatie. En eerlijk is eerlijk: we gebruiken cookies ook voor marketingdoeleinden. Kortom, we gebruiken cookies voor al het gangbare, behalve voor het sturen van SPAM.

We gebruiken Cookies voor alles, behalve voor SPAM.
Je gaat hiermee akkoord door op deze website te blijven.