VERSTOPTe verspillingen

Weinig moeite, groot plezier

Putting garbage into the bag

Doel

Meer aandacht voor activiteiten die waarneembare waarde opleveren voor de klant. Door verspilling te zien en die te elimineren of er minder tijd aan te besteden blijft er meer tijd over voor het leveren van klantwaarde.

Beschrijving

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Vaak omdat we ze altijd zo gedaan hebben. Mensen zijn gewoontedieren. Toch is het goed om ons werk eens vanuit een ander perspectief te bekijken. Inzicht in de acht vormen van verspilling maakt het mogelijk ons meer te richten op het leveren van waarde aan de klant. Door verspillingen voortdurend aan te pakken en te elimineren, dalen de kosten en de doorlooptijd van processen, terwijl de leverbetrouwbaarheid en de kwaliteit toenemen.

Resultaten

Video's

Video afspelen

Kijk of je voorbeelden kunt spotten van de 8 vormen van verspilling uit Lean.

Kijk of je de verbeteringen kunt zien in vergelijking met de eerste video.

Video afspelen

Aan het werk

Met je team of met een groep belanghebbenden werk je aan het verminderen van verspillende activiteiten.

  1. Plak een kaart van een verspilling op een flip-over, lees de uitleg van deze verspilling voor. Bespreek gemeenschappelijke voorbeelden van deze verspilling om een gemeenschappelijk begrip te krijgen van wat de verspilling inhoudt. Herhaal deze stap voor alle 8 verspillingen.
  2. Bekijk gezamenlijk de video "Zoek de 8 vormen van verspilling" hierboven. Iedereen schrijft in stilte de verspillingen op die ze herkennen. Zo oefen je het herkennen van verspillingen.
  3. Deel de resultaten met elkaar. Heeft iedereen alle vormen van verspilling gezien? Hoe herken je een verspilling? Wat leer je hiervan voor je team/organisatie? Bekijk dan de video "Improved Process" hierboven om te zien wat je aan deze vormen van verspilling kunt doen.
  4. Neem een paar minuten de tijd om individueel voorbeelden van verspillende activiteiten op een plakbriefje te schrijven (één per plakbriefje), die je herkent binnen je team/proces/organisatie. Plak ze op de betreffende verspillingskaart.
  5. Ga bij het overzicht staan van alle voorbeelden van verspilling. Ontdubbel om de beurt de voorbeelden van verspillingen, vraag om uitleg, of groepeer de voorbeelden die bij elkaar horen. Blijf om de beurt staan tot iedereen tevreden is met het resultaat.
  6. Gebruik dot-voting om de prioriteit/belangrijkheid te bepalen. Laat iedereen bijvoorbeeld drie stippen verdelen. Ze mogen meerdere stippen aan één (groep van) verspilling(en) toevoegen.
  7. Kies nu welke verspilling jullie als team als eerste gaan aanpakken. Bedenk concrete acties om deze verspillingen te bestrijden. Kies uit alle ideeën twee of drie acties waaraan je de komende tijd gaat werken.

Bron

Afvalbestrijding vindt zijn oorsprong in de LEAN-filosofie, afgeleid van de Toyota Way of Working. De kortste definitie van Lean is: "Het ontwikkelen van medewerkers zodat ze, samenwerkend, verspilling elimineren. In deze context betekent verspilling alle activiteiten die onnodig tijd of geld kosten en waarvoor de klant niet wil betalen.

Een meer gedetailleerde beschrijving van deze techniek vind je in hoofdstuk 6.3 VERSTOPTe verspillingen in ons boek Praktisch op weg naar teamresultaat (EN, NL). Het boek helpt je je team in beweging te zetten met een praktisch 5-stappenplan en 20 teamwerktechnieken.

Je kunt meer leren over en oefenen met deze techniek in onze leergang Connective Teamcoach.

Neem contact met me op

Ik zou graag:
Coffee break conversations

Bij Connective Partners houden we niet van SPAM!

Bijna alle websites gebruiken cookies, en wij zijn daarop geen uitzondering. Cookies helpen ons onze website te verbeteren, te begrijpen welke pagina's meer of minder vaak worden bezocht, en je gepersonaliseerde informatie te geven. Het is belangrijk op te merken dat we cookies ook gebruiken voor marketingdoeleinden, maar we houden ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de privacy en bescherming van gegevens. Samengevat gebruiken we cookies voor alle standaarddoeleinden, behalve voor spamming of andere illegale activiteiten die jouw rechten als gebruiker schenden.

We gebruiken Cookies voor alles, behalve voor SPAM.
Je gaat hiermee akkoord door op deze website te blijven.