VERSTOPTe verspillingen

Weinig moeite, groot plezier

Putting garbage into the bag

Doel

Meer aandacht voor activiteiten die waarneembare waarde opleveren voor de klant. Door verspilling te zien en die te elimineren of er minder tijd aan te besteden blijft er meer tijd over voor het leveren van klantwaarde.

Beschrijving

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Vaak omdat we ze altijd zo gedaan hebben. Mensen zijn gewoontedieren. Toch is het goed om ons werk eens vanuit een ander perspectief te bekijken. Inzicht in de acht vormen van verspilling maakt het mogelijk ons meer te richten op het leveren van waarde aan de klant. Door verspillingen voortdurend aan te pakken en te elimineren, dalen de kosten en de doorlooptijd van processen, terwijl de leverbetrouwbaarheid en de kwaliteit toenemen.

Resultaten

Video's

Video afspelen

Kijk of je voorbeelden kunt spotten van de 8 vormen van verspilling uit Lean.

Kijk of je de verbeteringen kunt zien in vergelijking met de eerste video.

Video afspelen

Aan het werk

Met je team of met een groep belanghebbenden werk je aan het verminderen van verspillende activiteiten.

  1. Plak een kaart van een verspilling op een flip-over, lees de uitleg van deze verspilling voor. Bespreek gemeenschappelijke voorbeelden van deze verspilling om een gemeenschappelijk begrip te krijgen van wat de verspilling inhoudt. Herhaal deze stap voor alle 8 verspillingen.
  2. Bekijk gezamenlijk de video "Zoek de 8 vormen van verspilling" hierboven. Iedereen schrijft in stilte de verspillingen op die ze herkennen. Zo oefen je het herkennen van verspillingen.
  3. Deel de resultaten met elkaar. Heeft iedereen alle vormen van verspilling gezien? Hoe herken je een verspilling? Wat leer je hiervan voor je team/organisatie? Bekijk dan de video "Improved Process" hierboven om te zien wat je aan deze vormen van verspilling kunt doen.
  4. Neem een paar minuten de tijd om individueel voorbeelden van verspillende activiteiten op een plakbriefje te schrijven (één per plakbriefje), die je herkent binnen je team/proces/organisatie. Plak ze op de betreffende verspillingskaart.
  5. Ga bij het overzicht staan van alle voorbeelden van verspilling. Ontdubbel om de beurt de voorbeelden van verspillingen, vraag om uitleg, of groepeer de voorbeelden die bij elkaar horen. Blijf om de beurt staan tot iedereen tevreden is met het resultaat.
  6. Gebruik dot-voting om de prioriteit/belangrijkheid te bepalen. Laat iedereen bijvoorbeeld drie stippen verdelen. Ze mogen meerdere stippen aan één (groep van) verspilling(en) toevoegen.
  7. Kies nu welke verspilling jullie als team als eerste gaan aanpakken. Bedenk concrete acties om deze verspillingen te bestrijden. Kies uit alle ideeën twee of drie acties waaraan je de komende tijd gaat werken.

Bron

Het bestrijden van verspilling vindt zijn oorsprong in de LEAN filosofie, afgeleid van de Toyota Manier van Werken. De kortste definitie van Lean is: "Werknemers zo ontwikkelen dat ze, samenwerkend, verspillingen elimineren". In deze context betekent verspilling alle activiteiten die onnodig veel tijd of geld kosten en waar de klant niet voor wil betalen.

Een uitgebreidere beschrijving van deze techniek vind je in paragraaf 6.3 in ons boek Praktisch op weg naar teamresultaat (EN, NL). Het boek helpt je je team in beweging te zetten met een praktisch 5-stappenplan en 20 teamwerktechnieken.

Je kunt meer leren over deze techniek en ze oefenen in onze leergang Connective Teamcoach.

Neem contact met me op

Ik zou graag:
Coffee break conversations

Bij Connective Partners houden we niet van SPAM!

Bijna alle websites gebruiken cookies. Wij zijn hierop geen uitzondering. Dankzij cookies kunnen wij onze website verbeteren, weten wat vaak en minder vaak bekeken wordt en kunnen wij jou voorzien van gepersonaliseerde informatie. En eerlijk is eerlijk: we gebruiken cookies ook voor marketingdoeleinden. Kortom, we gebruiken cookies voor al het gangbare, behalve voor het sturen van SPAM.

We gebruiken Cookies voor alles, behalve voor SPAM.
Je gaat hiermee akkoord door op deze website te blijven.