Groeispiraal (Spiral Dynamics)

Vergaar prachtige klompjes inzicht

Doel

Het gezamenlijk onderzoeken van gedragssystemen en onderliggende behoeften van (groepen) mensen om een beter begrip te krijgen van je eigen gedrag, het gedrag van anderen en de invloed van het systeem waarin je je bevindt.

Beschrijving

Spiral dynamics is een model dat bewustzijnsontwikkeling beschrijft, zowel op persoonlijk als op collectief niveau. Het beschrijft acht niveaus van toenemende complexiteit en de gedragssystemen die (groepen) mensen ontwikkelen om daarmee om te gaan.

Resultaten

Video's

Staccato uitleg van de 8 gedragssystemen in de spiraaldynamica, maar ondersteund met goede voorbeelden.

Het boek Gung HO! (Chinees voor samenwerken) gebruikt het gedrag van drie totemdieren als metafoor voor het creëren van een succesvollere organisatie.

Aan het werk

Verdeel de deelnemers in groepjes van vijf of minder. Geef elke groep een stapel uitspraken (over individuele of groepsgroei) en vraag ze te sorteren op eerste verschijning in ontwikkeling. Deel de inzichten en vergelijk/gelijk de resultaten.

Stel een voor een de dieren voor, vraag naar hun kenmerken. Breng ze vervolgens in verband met de ontwikkelingsstadia van de eerste oefening. Laat de deelnemers, zonder de volgorde te veranderen, de dieren in twee kolommen verdelen, Individueel en Collectief.

Bouw het model op van onder naar boven, met behulp van onze grondplaten. Leg kort uit waar de verschillende stadia over gaan en verbind ze met de afbeeldingen van de dieren. Gebruik dan de onderstaande vragen om een discussie te voeren over het verbeteren van je samenwerking. Vraag de deelnemers na elke hoofdvraag bij het (de) juiste dier(en) te gaan staan. Gebruik dan de vervolgvragen om enkele deelnemers te interviewen en de discussie te verdiepen.

  1. Welke van deze behoeften is voor jou het belangrijkst? Hoe helpt het je als deze vervuld wordt? Wat is er nodig om die behoefte te vervullen?
  2. Helpen vervullen van welke behoefte geeft jou energie? Hoe doe je dat? Waarom is dat belangrijk voor je?
  3. Het vervullen van welke behoefte kost je energie? Hoe beïnvloedt dit jou? Wat zou je kunnen helpen als je uitgeput raakt?
  4. Welke behoefte zou in dit team meer vervuld kunnen worden? Hoe zou dit het team helpen?

Word het eens over twee of drie verbeterideeën om aan te werken.

Bron

Je vindt meer nuttige modellen in ons boek Praktisch op weg naar teamresultaat (EN, NL). Het boek helpt je je team in beweging te zetten met een praktisch 5-stappenplan en 20 teamwerktechnieken.

Je kunt meer leren over en oefenen met technieken om teamwerk te verbeteren in onze leergang Connective Teamcoach.

Neem contact met me op

Ik zou graag:
Coffee break conversations

Bij Connective Partners houden we niet van SPAM!

Bijna alle websites gebruiken cookies, en wij zijn daarop geen uitzondering. Cookies helpen ons onze website te verbeteren, te begrijpen welke pagina's meer of minder vaak worden bezocht, en je gepersonaliseerde informatie te geven. Het is belangrijk op te merken dat we cookies ook gebruiken voor marketingdoeleinden, maar we houden ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de privacy en bescherming van gegevens. Samengevat gebruiken we cookies voor alle standaarddoeleinden, behalve voor spamming of andere illegale activiteiten die jouw rechten als gebruiker schenden.

We gebruiken Cookies voor alles, behalve voor SPAM.
Je gaat hiermee akkoord door op deze website te blijven.