Leiderschapsscan

Creëer leiders, geen volgelingen

Girl with text Future Leader on T-shirt

Doel

Effectiever leiding geven, zodat er meer ruimte is voor innovatie. Door volgens je managementteam een aantal basiswaarden af te spreken waaruit effectief leiderschap bestaat.

Beschrijving

Wat zorgt ervoor dat teams en afdelingen optimaal functioneren? Hoe zorg je ervoor dat je met energie werkt aan mooie oplossingen? Onze Leiderschapsscan vergelijkt een aantal leiderschapskenmerken. De Leiderschapsscan helpt managementteams de juiste balans tussen deze kenmerken te vinden en zo waardevollere teamresultaten te bereiken.

Resultaten

Video's

In deze video spreekt Simon Sinek over het boek "Turn The Ship Around" van David Marquet. Hier definieert hij kort wat er nodig is om een goede leider te zijn.

Aan het werk

  1. Leg de vloerdelen met leiderschapseigenschappen in willekeurige volgorde op de vloer.
  2. Gebruik tellingen of stippen-stemmen om aan te geven hoe de aandacht momenteel over deze kenmerken wordt verdeeld. Elk teamlid verdeelt vijf stippen links van de vloerplanken. Meerdere stippen voor één succesfactor is toegestaan.
  3. Geef aan hoe je de aandacht over deze kenmerken zou verdelen om tot betere resultaten te komen. Elk teamlid verdeelt opnieuw vijf stippen, maar nu aan de rechterkant van de vloerplanken.
  4. Herschik de vloerplanken volgens het Leiderschapsmanifest. Tel nu de scores per kolom op. Bespreek met elkaar het verschil tussen de huidige en de gewenste situatie.
  5. Wat ga je doen om effectiever leiding te geven? Bepaal samen twee of drie verbeteracties voor de komende tijd.

Bron

Je vindt meer over het verbeteren van teamwerk in ons boek Praktisch op weg naar teamresultaat (EN, NL). Het boek helpt je je team in beweging te zetten met een praktisch 5-stappenplan en 20 teamwerktechnieken.

Je kunt meer leren over en oefenen met technieken om teamwerk te verbeteren in onze leergang Connective Teamcoach.

Meer informatie

Neem contact met me op

Ik zou graag:
Coffee break conversations

Bij Connective Partners houden we niet van SPAM!

Bijna alle websites gebruiken cookies, en wij zijn daarop geen uitzondering. Cookies helpen ons onze website te verbeteren, te begrijpen welke pagina's meer of minder vaak worden bezocht, en je gepersonaliseerde informatie te geven. Het is belangrijk op te merken dat we cookies ook gebruiken voor marketingdoeleinden, maar we houden ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de privacy en bescherming van gegevens. Samengevat gebruiken we cookies voor alle standaarddoeleinden, behalve voor spamming of andere illegale activiteiten die jouw rechten als gebruiker schenden.

We gebruiken Cookies voor alles, behalve voor SPAM.
Je gaat hiermee akkoord door op deze website te blijven.