Bevlogenheidsscan

Investeer in werkplezier

Happy successful business team giving a high fives gesture as they laugh and cheer their success

Doel

Meet in welke mate teamleden managementinterventies als nuttig ervaren, zodat ze de betrokkenheid vergroten.

Beschrijving

Deze techniek helpt je als manager om inzicht te krijgen in hoe interventies van jou en de rest van de organisatie door je team worden ontvangen. Je kunt ze zelfs vóór de uitvoering beoordelen om het effect ervan te verbeteren.

Resultaten

Video's

Deze levendige RSA Animate, bewerkt naar aanleiding van Dan Pink's lezing in de RSA over zijn boek Drive, illustreert de verborgen waarheden achter wat ons echt motiveert, thuis en op het werk.

In dit korte interviewgedeelte bespreken Megan McDonough, CEO van het Wholebeing Institute, en Barbara Fredrickson, directeur van het PEP Lab aan de Universiteit van North Carolina, Chapel Hill, de lange-termijn effecten van positieve emoties in de context van Barbara's "verbreden en opbouwen" theorie.

Aan het werk

De Bevlogenheidsscan is een eenvoudig instrument dat bestaat uit zeven motivatoren. Elke motivator kijkt naar een specifieke energiebron, zoals vastgesteld in wetenschappelijk onderzoek op basis van het Job Demands-Resource Model. Een energiebron helpt bij het omgaan met taakeisen en draagt daardoor bij aan de bevlogenheid en werktevredenheid van teamleden.

  1. Kies een (management)interventie of verandering om te onderzoeken. Schrijf het op, zodat iedere deelnemer het kan zien. Kies de 4 of 5 uitspraken die het meest relevant zijn voor deze interventie/verandering. Leg er een schaal van 1 tot 5 op, waarbij 1 betekent "Neemt significant af" en 5 betekent "Neemt significant toe";
  2. Leg de eerste motivator op de grond en vraag de teamleden aan te geven hoe deze door de verandering wordt beïnvloed, door op de bijbehorende trede van de schaal te gaan staan;
  3. Vraag een vrijwilliger om zijn of haar standpunt toe te lichten. Niet elke deelnemer hoeft te delen. Vraag eventueel (als hij/zij op 1, 2 of 3 staat) wat er voor nodig zou zijn om hem/haar een stap naar rechts te verplaatsen;
  4. Elke deelnemer legt een plakbriefje bij zijn positie;
  5. Herhaal stap 3 tot en met 6 voor alle geselecteerde motivatoren;
  6. Bespreek het resultaat en bepaal op basis van de inzichten een of meer verbeterpunten.

Je kunt de verdiepingsbladen voor deze techniek hieronder downloaden.

Bron

Het Job Demands-Resource Model is een wetenschappelijk model dat ontwikkeld werd om Burnout en later teamresultaten te onderzoeken. Er zijn talrijke publicaties over de resultaten (zie Meer Bronnen).

Je vindt een beschrijving van dit model in hoofdstuk 2.2 van ons boek Verbindend Teamwerk (Engelse vertaling in de maak). Het boek helpt je je team in beweging te zetten met een praktisch 5-stappenplan en 20 teamwerktechnieken. Deze techniek wordt meer gedetailleerd beschreven in hoofdstuk 9.1.

Je kunt meer leren over deze techniek en hem oefenen in onze Connective Teamcoach leergang.

Neem contact met me op

Ik zou graag:
Coffee break conversations

Bij Connective Partners houden we niet van SPAM!

Bijna alle websites gebruiken cookies. Wij zijn hierop geen uitzondering. Dankzij cookies kunnen wij onze website verbeteren, weten wat vaak en minder vaak bekeken wordt en kunnen wij jou voorzien van gepersonaliseerde informatie. En eerlijk is eerlijk: we gebruiken cookies ook voor marketingdoeleinden. Kortom, we gebruiken cookies voor al het gangbare, behalve voor het sturen van SPAM.

We gebruiken Cookies voor alles, behalve voor SPAM. Je gaat hiermee akkoord door op deze website te blijven.